THÊM BẠN THÊM VUI NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY

1. Thời gian chương trình: bắt đầu từ ngày 11-07-2022
2. Đối tượng tham gia: tất cả các thành viên của Bmwbet
3. Cách tham gia:

  • Liên hệ CSKH để nhận link giới thiệu
  • Gửi link giới thiệu đã được cấp cho bạn bè đăng ký
  • Sau khi bạn bè được giới thiệu đăng ký có tổng nạp 500K trở lên trong vòng 30 ngày thì người giới thiệu sẽ được nhận thưởng từ 50K - 100tr.
  • Sau khi bạn bè đạt được yêu cầu trên, người giới thiệu liên hệ cskh cung cấp ID, tên tk của bạn bè để được hỗ trọ nhận thưởng.

4. Thưởng giởi thiệu bạn bè